1.Τεχνικές Υπηρεσίες

  

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ LAPTOP / NOTEBOOK / NETBOOK

  • Επισκευή / Αντικατάσταση Οθόνης Laptop
  • Επισκευή Mothearboard
  • Επισκευή βάσεων ( hinges )
  • Επισκευή Βύσματος Τροφοδοτικού dc jack
  • Αντικατάσταση Inverter
  • Επισκευή κάρτας γραφικών (συστήματος ψύξης)
  • Επισκευή Πληκτρολογίου
  • Αντικατάσταση Σκληρού Δίσκου
  • Αναβαθμίσεις Laptop, επεκτάση RAM
  • Ανάκτηση δεδομένων