Κλήσεις per call

Απευθύνεται σε εταιρείες με περιορισμένες ανάγκες τεχνικής Υποστήριξης και παρέχει στον πελάτη έναν ευέλικτο τρόπο εξυπηρέτησης. Ο πελάτης καλεί την εταιρεία όποτε προκύψει ανάγκη, βασιζόμενος στον τρέχοντα τιμοκατάλογο παροχής υπηρεσιών
arrow right   Εξειδικευμένοι μηχανικοί ανάλογα με της ανάγκες σας, στον χώρο του πελάτη
arrow right   Ψηλής ποιότητας υπηρεσία και τεχνική υποστήριξη
arrow right   Ευρεία γεωγραφική κάλυψη