Οργάνωση Αποθηκών

Διαχείριση Αποθήκης

Ανάγκη

Καταγραφή της θέσης και των κινήσεων του συνόλου των εμπορευμάτων που φυλάσσονται εντός των αποθηκευτικών χώρων της επιχείρησης.

Η Λύση

Αυτοματοποίηση της ποσοτικής καταγραφής των ειδών που διακινεί μια επιχείρηση, γεγονός που επιτρέπει την ολοκληρωμένη εποπτεία τους ξεκινώντας από τη μεταφορά και καταλήγοντας στην τελική τους παράδοση.
Απογραφή, εσωτερική διακίνηση και τοποθέτηση των εμπορευμάτων της επιχείρησης με παράλληλη, άμεση και ασφαλή ενημέρωση του κεντρικού συστήματος.
Πρόκειται για ολοκληρωμένες λύσεις που είναι απόλυτα συμβατές με τα πρωτόκολλα ασφαλείας, καθώς και με πρωτοποριακές τεχνολογίες.
Τα εμπορεύματα της επιχείρησης αντιμετωπίζονται ως περιουσιακά στοιχεία και η εικόνα της επιχείρησης διασφαλίζεται, τόσο ως προς άλλες εταιρείες / πελάτες της, όσο και ως προς τον τελικό καταναλωτή, καθώς μεταξύ άλλων αποφεύγονται οι καθυστερήσεις στη μεταφορά των προϊόντων προς τα καταστήματα ή / και η διάθεση ληγμένων αγαθών.

Αναλυτικά, οι καινοτόμες λύσεις Διαχείρησης Αποθήκης παρέχουν τις εξής δυνατότητες:

 • Επιλογή μιας από της εξής πέντε διαδικασίες:
 • Εισαγωγή (Αγορά, Παραγωγή, Επιστροφή από πελάτη ή από παραγωγή)
 • Εξαγωγή (Πώληση, Ανάλωση, Επιστροφή προς προμηθευτή, Καταστροφή)
 • Εσωτερική Διακίνηση
 • Απογραφή
 • Καταμέτρηση
 • Προβολή των καταχωρίσεων που έχουν πραγματοποιηθεί
 • Άμεση ενημέρωση του χρήστη για τα είδη και τις ποσότητες που έχουν καταχωρηθεί
 • Τροποποίηση ή και διαγραφή της ποσότητας κάποιου είδους, καθώς και προσθήκη νέων
 • Δεδομένα ASCII, γεγονός που εξασφαλίζει τη συμβατότητα με όλα τα υπάρχοντα πακέτα WMS, αλλά και τα μελλοντικά δεδομένου ότι θα είναι εξοπλισμένα για την εισαγωγή / εξαγωγή ASCII αρχείων
 • Ενημέρωση του κεντρικού συστήματος σε πραγματικό χρόνο μέσω του Μicrosoft SQL Server