3.Φορολογικοί Μηχανισμοί

 

 • fp600

  Η νομοθεσία με λίγα λόγια

  Με τον νόμο 3052/2002 (άρθρο 10) καταργείται η θεώρηση των στοιχείων που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο και προβλέπεται ειδικός τρόπος σήμανσης και διαφύλαξής τους, μέσω ειδικού φορολογικού μηχανισμού σήμανσης.

  Με την εφαρμογή του νόμου καταργείται η θεώρηση των μηχανογραφικών στοιχείων και δεν θα χρειάζεται πλέον η διαφύλαξη αντιτύπων σε χαρτί.

  Όλες οι επιχειρήσεις που θα εκδίδουν φορολογικά στοιχεία με μηχανογραφικό τρόπο πρέπει να προμηθευτούν απαραίτητα φορολογικό μηχανισμό.

 • POSIFISCAL3

  Τύποι φορολογικών μηχανισμών

  Οι φορολογικοί μηχανισμοί διακρίνονται σε “τύπου Α” και “τύπου Β”.

  Οι τύπου Α συνοδεύονται από software που είναι κατάλληλο για όλα τα προγράμματα εμπορικής διαχείρισης, και μπορεί να λειτουργήσει ακόμα και μετά την αντικατάσταση του προγράμματος εμπορικής διαχείρισης.

  Οι μηχανισμοί τύπου Β δεν συνοδεύονται από δικό τους software, διότι αυτό εμπεριέχεται στο πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης για το οποίο έχει πιστοποιηθεί. Σε περίπτωση αλλαγής του προγράμματος εμπορικής διαχείρισης πρέπει να αντικατασταθεί.

 • proline 750

  Προμήθεια και εγκατάσταση

  Η NIKOLOUZOS S.A.εγκαθιστά και υποστηρίζει φορολογικούς μηχανισμούς, για χρήση σε μια θέση εργασίας, ή περισσότερων σε περιβάλλον δικτύου επιτρέποντας την ταυτόχρονη έκδοση παραστατικών, ακόμα και εάν θέσεις εργασίας βρίσκονται εκτός της επιχείρησης.

  Παρέχουμε υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, οι οποίες προσφέρουν τόσο τεχνική εξυπηρέτηση και ανταλλακτικά σε περίπτωση βλάβης, όσο και την εφαρμογή διαδικασιών ασφάλειας και προστασίας των αρχείων που δημιουργούνται κατά την έκδοση των παραστατικών, τα οποία πρέπει να φυλάσσονται σύμφωνα με τον νόμο.

Πώς δημιουργείται η συμβολοσειρά σήμανσης;

Τι αποθηκεύει στη μνήμη του ο φορολογικός μηχανισμός;

Έχοντας φορολογικό μηχανισμό έχω και ηλεκτρονική τιμολόγηση;

Με δημιουργία αλγόριθμου συνόψεων, από επεξεργασία εκτυπώσιμων χαρακτήρων στοιχείου, αριθμό μητρώου, συνολικό και ημερήσιο αύξοντα αριθμό, και την ημερομηνία και ώρα έκδοσης στοιχείου. Το κλείσιμο της κάθε μέρας Ζ, που δημιουργείται από τις σημάνσεις όλων των εκδοθέντων στοιχείων της ημέρας, μαζί με τον γενικό προοδευτικό – αθροιστικό αριθμό σημασμένων στοιχείων. Όχι, διότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι μια νέα διαδικασία η οποία, μετά την έκδοση παραστατικού, αναλαμβάνει την αποστολή του με ηλεκτρονική αλληλογραφία, με διαδικασίες που ορίζει ο νόμος.