2.Προφίλ

companyProfileMain

Προφίλ

 Η NIKOLOUZOS S.A.. είναι μια δυναμική ελληνική εταιρεία,  που δραστηριοποιείται  στον τομέα της πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών από το 1987. Λειτουργώντας ως Reseller, VAR και κυρίως ως System Integrator προσφέρει ολοκληρωμένες IT λύσεις στους τομείς Infrastructure, Services, Telecommunications και Software. Η ανάπτυξη και η οργανωτική μορφή της εταιρείας βασίζεται στην ικανότητά της για παραγωγή και διάθεση καινοτόμων και αξιόπιστων, προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας.

Το προσωπικό
Το εξειδικευμένο προσωπικό της NIKOLOUZOS S.A. είναι προσηλωμένο στην ικανοποίηση των αναγκών και την εξυπηρέτηση σας, με την παροχή ολοκληρωμένων ΙΤ λύσεων και φυσικά την πλήρη και άμεση τεχνική σας υποστήριξη. Ο επαγγελματισμός, η επιστημονική μόρφωση και η συνεχής εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες είναι τα στοιχεία που φροντίζουμε να περιβάλλουν ολόκληρο το προσωπικό της εταιρείας μας, ενώ οι πολυάριθμες πιστοποιήσεις από τους συνεργάτες μας επισφραγίζουν την επιτυχημένη μας προσπάθεια.

Το αντικείμενο
Σε ένα κόσμο όπου η τεχνολογία αναπτύσσεται ραγδαία, παρέχουμε όχι μόνο καινοτόμες ιδέες αλλά και λύσεις, ικανές να καλύψουν κάθε ανάγκη και απαίτηση. Σας γνωρίζουμε στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, παρουσιάζοντάς σας εφαρμογές, συστήματα και εξοπλισμούς που εκσυγχρονίζουν την υποδομή των πελατών μας, δίνοντάς τους σήμερα, τις τεχνολογίες του αύριο.

Οι λύσεις
Η εταιρεία μας ξεπερνώντας τα στενά πλαίσια των όρων «Υπηρεσίες» και «Προϊόντα», προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες ΙΤ λύσεις, ικανές να καλύψουν ένα ευρύτατο φάσμα των δικών τους αναγκών. Στα πρότυπα του ISO 9001, οι λύσεις αυτές προέρχονται μέσα από τις συνεργασίες μας με τις ισχυρότερες και πιο αξιόπιστες εταιρείες του χώρου, οι οποίες και μας επιβραβεύουν για το έργο και τον επαγγελματισμό μας με δικές τους πιστοποιήσεις.