ΛΥΣΕΙΣ IT

Η NIKOLOUZOS S.A.δραστηριοποιείται στην διάθεση προιόντων επιχειρηματικού λογισμικού και την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης και προσαρμογής εφαρμογών, υπηρεσίες εκπαίδευσης και συντήρησης. Η δραστηριότητα αυτή υποστηρίζεται από μια στελεχιακή ομάδα 3 εξειδικευμένων και πιστοποιημένων συμβούλων πληροφορικής που εξασφαλίζουν την ποιότητα και την τεχνική αρτιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
Δείτε Επίπλέον  :

Λύσεις για Retail Bussiness

Cloud Services

Hosting Services

Οι βασικές κατηγορίες των εφαρμογών που προωθούνται είναι:

• Εφαρμογές ERP (SOFTONE)

• Διάφορες Εμπορολογιστικές εφαρμογές ( SOFTONE)

• Εφαρμογές Λιανικής πώλησης ( Singularlogic Retail System)

• Εφαρμογές mobile computing (τιμολόγηση επ΄αυτοκινήτου, ασύρματη παραγγελιοληψία, ασύρματες απογραφές αποθήκης) ( ICS )

• Εφαρμογές Logistics ()

• Εφαρμογές Διαχείρισης Εγγράφων ()

• Εφαρμογές Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Μισθοδοσία κ.λ.π.)

• Επισιτιστικές εφαρμογές (AMBROSIA SUNSOFT)

• Ξενοδοχειακές εφαρμογές (ALEXANDROS SUNSOFT)

• Τουριστικές Εφαρμογές ()

• Εφαρμογές Rent a Car ()