Συμβόλαια Υποστήριξης Εξοπλισμού

Τα συμβόλαια υποστήριξης εξοπλισμού,  περιλαμβάνουν την κάλυψη του μηχανογραφικού εξοπλισμού hardware, καλύπτοντας την παρεχόμενη υπηρεσία και τα απαραίτητα ανταλλακτικά. Η Σύμβαση Υποστήριξης προσφέρει Υψηλή προτεραιότητα και διαθεσιμότητα σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες όπως εγκατάσταση, παραμετροποίηση, διάγνωση και αποκατάσταση, διαχείριση, συμβουλευτικές υπηρεσίες.

 

Πλεονεκτήματα
arrow right   Αυξημένος χρόνος αδιάκοπτης λειτουργίας του συστήματος
arrow right   Δυνατότητα Αντικατάσταση εξοπλισμού
arrow right   Αυξημένη απόδοση της επένδυσης σας στην τεχνολογία της πληροφορικής
arrow right   Επιτόπου τεχνική υποστήριξη
arrow right   Ψηλής ποιότητας υπηρεσία και τεχνική υποστήριξη
arrow right   Ευρεία γεωγραφική κάλυψη
arrow right   Ευέλικτα πλαίσια υποστήριξης και χρόνοι απόκρισης

 

Συμβόλαιο Υποστήριξης Φορολογικού Μηχανισμού
Εξασφαλίστε την αδιάλειπτη λειτουργία του φορολογικού σας μηχανισμού μέσω της επέκτασης εγγύησης που προσφέρει η ΝIKOLOUZOS S.A.


Τα οφέλη που προκύπτουν είναι:

arrow right   Η μείωση στο ελάχιστο του χρόνου διακοπής σε μία από τις κρισιμότερες λειτουργίες της επιχείρησής σας
arrow right   Η αποφυγή πιθανών κυρώσεων λόγω μη καλής λειτουργίας του φορολογικού μηχανισμού σας
arrow right   Ποιοτική και εγγυημένη τεχνική υποστήριξη
arrow right   Μείωση των δαπανών αποκατάστασης σε περίπτωση δυσλειτουργίας του μηχανισμού

 

Περιγραφή υπηρεσιών που καλύπτει η επέκταση εγγύησης:

Η ΝIKOLOUZOS S.A. παρέχει δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνο 2281089000, για προβλήματα που αφορούν το φορολογικό μηχανισμό, ο οποίος καλύπτεται από την επέκταση εγγύησης. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του μηχανισμού, η επιτόπου επίσκεψη τεχνικού, το κόστος της απαιτούμενης εργασίας και ανταλλακτικών, θα βαρύνει την ΝIKOLOUZOS S.A.. Στην περίπτωση όπου, το πρόβλημα δυσλειτουργίας του φορολογικού μηχανισμού  δεν δύναται να διορθωθεί με την επιτόπου επίσκεψη τεχνικού, τότε ο χρόνος αποκατάστασης των βλαβών είναι αυτός που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του νόμου και είναι 24 ώρες για τις περιοχές Αθηνών και Θεσσαλονίκης και 48 ώρες για την υπόλοιπη Ελλάδα, από την παραλαβή του φορολογικού μηχανισμού από την κατασκευάστρια εταιρία. Η διάρκεια επέκτασης της εγγύησης μπορεί να είναι ετήσια ή τριετής. Οι φορολογικοί μηχανισμοί που καλύπτουμε ειναι ALGOBOX,SYNOPSIS,FASY FMU.